Ferdi Kaza Sigortası

Ölüm durumunda:

- Kaza tutanağı tasdikli,
- Ölüm muayene zaptı,
- Veraset ilamı.

Maluliyet durumunda:

- Kaza tutanağı tasdikli,
- Malülüyet % ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden).

Yaralanma durumunda:

- Kaza tutanağı tasdikli,
- Tedavi masraf belgelerinin aslı(Fatura Reçete Makbuz ),
- Hastaneden epikriz raporu.

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.