Hırsızlık Sigortaları

- Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Poliçe prim makbuzu,
- Sigortalının karakola müracaat zaptı, tasdikli,
- Görgü tespit tutanağı tasdikli,
- Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı(Hasardan30 gün sonra alınacak),
- Olay yerinde tahribat varsa fotoğraf,
- Hasar gören malların faturası (İşyerleri için),
- Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları(İşyerleri için),
- Envanter kayıtları (İşyerleri için).

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir