Kasko Sigortaları

Çarpma çarpışma durumlarında:

- Poliçe fotokopisi,
- Poliçe prim makbuzu,
- Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli,
- kaza zaptı yoksa detaylı beyan,
- Alkol raporu, tasdikli,
- Ruhsat fotokopisi,
- Ehliyet fotokopisi,
- Yük taşıyan araçlarda Sevk İrsaliyesi,
- Kantar Fişi,
- Römork (Frigrofik kasa olanlarında)hasarlarında Uygunluk Belgesi ve Resimleri
- Hasarlı aracın fotoğrafları,
- Ağır hasarlı araçlarda Trafikten çekme belgesi,
- Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi.

Hasar yurt dışında gerçekleşirse:

Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
Uluslar arası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.

Çalınma durumlarında:

- Karakol ilk müracaat zaptı, tasdikli.
- 30 gün bekleme süresi sonrasında
- Trafik Şube, Karakol, Oto Hırsızlık Masası’na yazılan yazıların cevapları,
- Trafikten Çekme Belgesi ya da çalınmıştır kaşeli Ruhsat Aslı,
- Vergi Dairesi ilişik kesme belgesi,
- Vekaletname aslı (Örnek Vekalet Şirketimizce verilecektir),
- Prim makbuzu,
- Aracın trafik dosyası,
- Aracın anahtarları.

Yanma Durumlarında :

- İtfaiye Raporu.

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.