Nakliyat Sigortaları

- Poliçe(Sigortalı tarafından cirolu ve aslı olacak),
- Fatura(Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),
- Konşimento, Humule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
- Kargo raporu,
- Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri(İthalatta, giriş İhracatta,çıkış beyannamesi verilecek),
- Gümrük muayene tutanağı,
- Gümrük rezerv zaptı(Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
- Müfrez ordino(Sigortalı mal teslim belgesi.Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
- Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),
- Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde taliye akabinde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
- Trafik kazası tespit tutanağı, ruhsat fotokopisi, sürücünün ehliyeti(Hasar trafik kazası nedeni ile olmuş ise).

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir