Trafik ve İhtiyari Sorumluluk Sigortaları

Maddi hasarlarda:

- Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli,
- Mağdur aracın ruhsat fotokopisi,
- Mağdur aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi,
- Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
- Poliçe fotokopisi,
- Hasarlı aracın fotoğrafları,
- Sigortalı araç sürücüsünün Alkol raporu tasdikli,
- Sigortalı araç sürücüsünün Ehliyet fotokopisi,
- Sigortalı araç ruhsat fotokopisi.

Bedeni hasarlarda :

Yaralanma durumunda:

- Trafik kazası tespit tutanağı,
- Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, Fatura, Makbuz).

Maluliyet Durumlarında:

- Trafik kazası tespit tutanağı,
- Maluliyet % sini gösteren Maluliyet Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
- Malülün kazanç durumunu tevsik edici belge.

Ölüm durumunda:

- Trafik kazası tespit tutanağı,
- Aile nüfus kayıt örneği,
- Ölüm muayene zaptı,
- Veraset ilamı,
- Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.

Sigortalımız tarafından Mahkeme Kararı neticesi Ölen kişinin yakınlarına ödeme yapılmışsa:

- Mahkeme kararı,
- İcra emri,
- Ödeme makbuzları.

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.